Zapri

Iskalnik

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja

Za zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno vodo in ustreznega odvajanja komunalne odpadne vode se izvajajo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju.

Kanalizacija

Redno in investicijsko vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja je ključnega pomena za varno oskrbo s pitno vodo in ustrezno urejeno odvajanje komunalne odpadne vode. Uporabnike prosimo za strpnost in dosledno upoštevanje prometne signalizacije v času izvajanja del.

V ponedeljek, 5. 11. 2018, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu v Krtini (proti Vodohranu Krtina). V okviru del bo obnovljen glavni vod v dolžini 640 m, dela pa bodo predvidoma zaključena do 21. 12. 2018. 

V sredo, 1. 8. 2018, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Janševi ulici v Mengšu. V okviru del bo obnovljen glavni vod v dolžini 280 m in 25 hišnih priključkov.V času del bo potekala popolna zapora ceste, dela pa bodo predvidoma zaključena do 1. 10. 2018.

V ponedeljek, 9. 7. 2018 so se pričela investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Ulici Rašiške čete (od Mlakarjeve do Kidričeve) s Kratko potjo in zanko preko Reboljeve in Prešernove ulice. V okviru del bo obnovljen glavni vod v dolžini 520 m in 20 hišnih priključkov. V času del bo potekala popolna zapora ceste, končanje del pa je predvideno do 30. 11. 2018. 

V četrtek, 28. 6. 2018, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Šubljevi ulici v Mengšu. V okviru del bo obnovljen glavni vod v dolžini 270 m in 29 hišnih priključkov, sočasno pa bo izvedena tudi točkovna sanacija kanalizacije. V času del, ki bodo predvidoma zaključena do 28. 8. 2018, bo potekala popolna zapora ceste.

Prav tako se v četrtek, 28. 6. 2018, pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Šolski ulici v Mengšu. V okviru del bo obnovljen glavni vod v dolžini 273 m. V času del, ki bodo predvidoma zaključena do 28. 8. 2018, bo potekala popolna zapora ceste.

V sredo, 20. 6. 2018, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Prežihovi ulici v Sp. Jaršah, kjer bo potekala obnova glavnega voda v dolžini 270 m in 19 hišnih priključkov. V času del bo potekala popolna zapora ceste, obvozi bodo ustrezno označeni. Zaključel del je predviden do 20. 8. 2018.

V sredo, 6. 6. 2018, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Količevem Ob Mlinščici, kjer bo potekala obnova glavnega voda v dolžini 230 m in 17 hišnih priključkov. V času del bo potekala popolna zapora ceste, končanje del pa je predvideno do 6. 8. 2018.

Prav tako se v sredo, 6. 6. 2018, pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Ulici Mirana Jarca v Dobu. Tam bo obnovljen glavni vod v dolžini 156 m in 10 hišnih priključkov. V času del bo potekala popolna zapora ceste, končanje del pa je predvideno do 6. 8. 2018.

V ponedeljek, 21. 5. 2018, se pričenjo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Poti za Bistrico v Domžalah. V okviru del bo obnovljen glavni vod v dolžini 377 m in 17 hišnih priključkov, sočasno pa bo izvedena tudi točkovna sanacija kanalizacije. V času del, ki bodo predvidoma zaključena do 21. 7. 2018, bo potekala delna zapora ceste. 

Prav tako se v ponedeljek, 21. 5. 2018, pričenjo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Ihanski cesti v Domžalah. V okviru del bo obnovljen glavni vod v dolžini 120  in 7 hišnih priključkov, sočasno pa bo izvedena tudi točkovna sanacija kanalizacije. V času del, ki bodo predvidoma zaključena do 21. 7. 2018, bo potekala delna zapora ceste. 

V sredo, 3. 5. 2018 se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na Bolkovi ulici v Radomljah. V okviru del bo obnovljen glavni vod v dolžini 230 m in 14 hišnih priključkov, sočasno pa bo izvedena tudi točkovna sanacija hišnih priključkov kanalizacije. V času del, ki bodo predvidoma zaključena do 3. 7. 2018, bo potekala delna zapora ceste.

V ponedeljek, 7. 5. 2018, se prične z obnovo vodovoda in kanalizacije na ulici Pod hribom v Radomljah. Obnovljenih bo 534 m glavnega voda vodovoda, 32 hišnih priključkov in 768 m kanalizacije. V času del bo potekala popolna zapora ceste, ki bo postavljena glede na napredovanje del. Dela bodo predvidoma končana 7. 9. 2018.

Prav tako se v ponedeljek, 7. 5. 2018, prične z investicijsko vzdrževalnimi deli na Gregorčičevi ulica v Domžalah. V okviru del bo obnovljenih 290 m glavnega voda, priključki 4 blokov in 4 stanovanjskih hiš, sočasno pa bo izvedena tudi točkovna sanacija kanalizacije. V času del, ki bodo predvidoma zaključena do 7. 7. 2018, bo potekala delna zapora ceste.

V ponedeljek, 26. 3. 2018, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu v naselju Češenik. V okviru del bo bnovljenih 320 m glavnega voda in 15 hišnih priključkov. V času del bo potekala popolna zapora, obvoz bo urejen in ustrezno označen. Dela bodo zaključena do 28. 5. 2018.

Arhiv objav investicijskih del na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju

ponedeljek, 23. 10. 2017, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu visoka cona Goričica pri Ihanu. V okviru del bo obnovljen glavni vod in 14 hišnih priključkov. V času del bo potekala popolna zapora, obvoz bo urejen. Dela bodo predvidoma zaključena do 30. 11. 2017.


pondelejk, 16. 10. 2017, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu Račni vrh. V okviru del bo obnovljen glavni vod in 6 hišnih priključkov. V času del bo vzpostavljena popolna zapora, obvoz bo urejen. Dela bodo predvidoma zaključena do 30. 11. 2017.

V ponedeljek, 9. 10. 2017, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Župančičevi ulici v Dobu. V okviru del bo obnovljen glavni vod in hišni priključki od hišne številke 1 do hišne številke 5. V času del bo potekala delna (občasno pa popolna) zapora ceste, dela pa bodo predvidoma zaključena do 30. 10. 2017.V ponedeljek, 2. 10. 2017, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Vaški poti v Radomljah. V času del bo potekala delna zapora ceste, dela pa bodo predvidoma zaključena do 4. 12. 2017.


V ponedeljek, 25. 9. 2017, so se pričela investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu Želodnik - Prevoje. Obnovljen bo glavni vod in hišni priključki. V času del bo potekala delna zapora ceste, dela pa bodo predvidoma zaključena do 30. 11. 2017.


V sredo, 30. 8. 2017, se na Župančičevi ulici v Trzinu pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu. Zaradi del bo popolna zapora ceste, dela bodo predvidoma zaključena v 60 dneh.


V sredo, 2. 8. 2017, se v Grobljah pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu. Zaradi del bo popolna zapora ceste, dela bodo predvidoma zaključena v 60 dneh. 


V ponedeljek, 24. 7. 2017, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Jemčevi ulici v Trzinu. Zaradi del bo popolna zapora ceste. Predvideni rok končanja del je 60 dni. 

V ponedeljek, 3. 7. 2017, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Kettejevi ulici na Rodici in Šolski ulici v Dobu. Zaradi del bo potekala popolna zapora ceste, obvozi bodo urejeni in ustrezno označeni. Dela bodo zaključena do 1. 9. 2017.


V ponedeljek, 12. 6. 2017, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Koliški ulici v DomžalahZaradi del bo delna zapora ceste. Dela bodo predvidoma zaključena 12. 8. 2017.

 

 


V ponedeljek, 5. 6. 2017, so se pričela investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Aškerčevi ulici v Dobu in na Brigadirski cesti v Zgornjih Jaršah. Zaradi del bo na obeh deloviščih potekala popolna zapora, obvoz bo urejen in označen s prometno signalizacijo. Dela bodo predvidoma zaključena 2. 8. 2017.


V ponedeljek, 3. 7. 2017, pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Rimski ulici v Prevojah. Zaradi del bo potekala popolna zapora ceste, obvozi bodo urejeni in ustrezno označeni. Dela bodo zaključena do 1. 9. 2017.

Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu se s tem datumom začnejo tudi na Trubarjevi ulici v Mengšu. Zaradi del bo delna zapora ceste. Predvideni rok končanja del je 60 dni.


V sredo, 10. 5. 2017, so se pričela investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji med Kamniško cesto in železniško progo v Domžalah. Zaradi del, ki bodo predvidoma potekala do 9. 7. 2017, bo popolna zapora ceste.


V sredo, 3. 5. 2017, so se pričela investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Gubčevi ulici v Domžalah. Zaradi del, ki bodo predvidoma zaključena v 60 dneh, bo potekala delna zapora ceste.

Prav tako so se v sredo, 3. 5. 2017, začela investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Dalmatinovi ulici v Mengšu. Zaradi del bo popolna zapora ceste. Predvideni rok zaključka del je 60 dni. 


V ponedeljek, 10. 4. 2017, so se začela investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu na Radio cesti. Zaradi del bo med 7. in 16. uro popolna zapora ceste, in sicer do predvidoma 21. 6. 2017.


V ponedeljek, 20. 3. 2017, na Kolodvorski cesti pri tovarni LEK (pri vhodu) so se pričela investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu. Zaradi del bo delna zapora v času med 7. in 16. uro, in sicer do predvidoma 10. 4. 2017.


Obveščamo vas, da v ponedeljek, 19. 12. 2016 na Kolodvorski cesti pri tovarni LEK (pri vhodu) pričnemo z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu. Zaradi del bo delna zapora v času med 7. in 16. uro, in sicer do predvidoma 13. 1. 2017. V času božično novoletnih praznikov in dela prostih dni bo cesta ves čas normalno prevozna.


Obveščamo vas, da v sredo, 9. 11. 2016, v ulici Dobrava v Prevojah pričnemo z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu. Zaradi del bo popolna zapora ceste. Predvideni rok končanja del je 16. 12. 2016.


Obveščamo vas, da v četrtek, 20. 10. 2016, na Zupanovi ulici v Trzinu pričnemo z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu in kanalizaciji. Zaradi del bo popolna zapora ceste. Dela se bodo odvijala predvidoma 50 dni. 

Obveščamo vas, da v petek, 21. 10. 2016, na Kamniški cesti v Preserjah pričnemo z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu. Zaradi del bo delna zapora ceste. Dela bodo trajala predvidoma 40 dni.

Obveščamo vas, da v sredo, 14. 9. 2016, na Miklošičevi ulici v Domžalah pričnemo z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu in kanalizaciji. Zaradi del bo popolna (hišna št. 1 - 3) / delna (hišna št. 3-15) zapora ceste. Predvideni rok končanja del je 28. 11. 2016.

Obveščamo vas, da v torek, 30. 8. 2016, na cesti Mala Loka – Dragomelj pričnemo z investicijsko vzdrževalnimi deli na kanalizaciji. Zaradi del bo popolna zapora ceste. Predvideni rok končanja del je 30. 10. 2016.


Obveščamo vas, da v torek, 2. 8. 2016, na Ljubljanski ulici v Dobu pričnemo z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu in kanalizaciji. Zaradi del bo delna zapora ceste. Predvideni rok končanja del je 22. 9. 2016.


Obveščamo vas, da v ponedeljek, 27. 6. 2016, na notranji Jemčevi ulici, Habatovi in Mengeški ulici v Trzinu pričnemo z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu in kanalizaciji. Zaradi del bo zapora ceste. Predvideni rok končanja del je 25. 7. 2016.

Habatova in Mengeška

Notranja Jemčeva


Obveščamo vas, da v ponedeljek, 27. 6. 2016, na Vegovi ulici v Dobu pričnemo z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu. Zaradi del bo popolna zapora ceste. Predvideni rok končanja del je 8. 8. 2016.


Obveščamo vas, da v sredo, 15. 6. 2016, na Pernetovi ulici v Radomljah pričnemo z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu in kanalizaciji. Zaradi del bo zapora ceste. Predvideni rok končanja del je 1. 8. 2016.

 

Obveščamo vas, da v četrtek, 19. 5. 2016, na Bevkovi ulici v Dobu pričnemo z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu in kanalizaciji. Zaradi del bo popolna zapora ceste. Predvideni rok končanja del je 18. 7. 2016.


Obveščamo vas, da v ponedeljek, 23. 5. 2016, na Jelovškovi ulici v Domžalah pričnemo z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu in kanalizaciji. Zaradi del bo popolna zapora ceste. Predvideni rok končanja del je 04. 7. 2016.


Obveščamo vas, da v četrtek, 19. 5. 2016, na Koliški ulici na Viru pričnemo z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu in kanalizaciji. Zaradi del bo zapora ceste. Predvideni rok končanja del je 19. 7. 2016.

 

Obveščamo vas, da v torek, 3. 5. 2016, pričnemo z obnovo vodovoda na regionalni cesti Blagovica – Podsmrečje v Lukovici. Na cesti bo postavljena delna zapora. Predvideni rok končanja del je 30 dni.


Obveščamo vas, da v torek, 3. 5. 2016, pričnemo z obnovo vodovoda, kanalizacije in hišnih priključkov na Študljanski cesti v Domžalah. Predvideni rok končana del je 60 dni.


Obveščamo vas, da v petek, 22. 4. 2016, na Šolski ulici v Mengšu pričnemo z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu. Promet bo potekal nemoteno. Predvideni rok končanja del je 03.05.2016.


Obveščamo vas, da bomo v torek, 19. 4. 2016, pričeli z obnovo vodovoda in hišnih priključkov na Levstikovi ulici pri Radomljah, kjer bo popolna zapora ceste in z obnovo merilnega mesta na Pelechovi, kjer bo delna zapora ceste. Predvideni rok končanja del je 60 dni.


Obveščamo vas, da smo v sredo, 27. 1. 2016, na Mestnem trgu v Domžalah pričeli z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu in kanalizaciji. Promet bo potekal nemoteno. Predvideni rok končanja del je 60 dni.

Oblikovanje in izvedba: ENKI