Zapri

Iskalnik

Info za uporabnike

Vloge in obrazci

Vse vloge in obrazci, ki jih potrebujete, so za vas zbrani na enem mestu.

Projektni pogoji

Datoteke:
Soglasje za izvedbo dodatnega odjemnega mesta za vodovodni priključek Vloga zaizdajo projektnih pogojev Vloga za soglasje k priključitvi Vloga za soglasje k projektnim rešitvam

Oskrba s pitno vodo

Obrazec za akontacijo vode
Sporočilo stanja vodomera

Datoteke:
Vloga za priklop na vodovodno omrežje

Ravnanje z odpadki

Obrazec za dostavo ali menjavo zabojnika

Datoteke:
Primer izpolnjenega plačilnega naloga za plačilo najema zabojnika Obrazec za kompostiranje bio odpadkov v hišnem kompostniku - občina Domžale Obrazec za kompostiranje bio odpadkov v hišnem kompostniku - občina Mengeš Obrazec za kompostiranje bio odpadkov v hišnem kompostniku - občina Lukovica Obrazec za kompostiranje bio odpadkov v hišnem kompostniku - občina Moravče Obrazec za kompostiranje bio odpadkov v hišnem kompostniku - občina Trzin

Odvajanje komunalne odpadne vode

Naročilo čiščenja interne kanalizacije ali praznjenje male čistilne naprave ali greznice 

Datoteke:
Izjava za vgradnjo in vzdrževanje protipovratne lopute Vloga za pregled izvedbe male komunalne čistilne naprave Vloga za oprostitev plačila storitev odvoza blata iz greznic Navodila za oprostitev plačila storitev odvoza blata iz greznic Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda Izjava o praznjenju greznice oziroma male komunalne čistilne naprave vlagatelju Vloga za priklop na kanalizacijsko omrežje

Pogrebna in pokopališka dejavnost

Datoteke:
Vloga za postavitev ali obnovo spomenika Vloga za spremembo najemnika grobnega prostora Izjava o odstopu najemništva groba

Obračun komunalnih storitev

Datoteke:
Soglasje za direktno bremenitev SEPA Obrazec za sporočanje sprememb Vloga za izdajo e-računa in odjavo papirnatega računa Splošni pogoji za poslovanje z e-računom
Oblikovanje in izvedba: ENKI