Iskalnik

Info za uporabnike

Urniki odvoza odpadkov

Redni odvoz odpadkov

Dneve odvoza mešanih komunalnih odpadkov, odpadne embalaže, biološko razgradljivih odpadkov in kosovnih odpadkov lahko preverite na računih za komunalne storitve (v tabeli z navedenimi zabojniki) ali v vašem profilu na portalu eProdnik.

Odvoz kosovnih odpadkov

Kosovne odpadke odvažamo dvakrat na leto. Datum odvoza kosovnih odpadkov na vašem odjemnem mestu je naveden na računu za komunalne storitve in portalu eProdnik

Na spodnji sliki je prikazano, kje na računu za komunalne storitve so navedeni datumi odvoza kosovnih odpadkov.

Zbiranje nevarnih odpadkov

Naslednja organizirana akcija zbiranja nevarnih odpadkov bo jeseni 2023. Razpored zbiranja bo objavljen na tej spletni strani, na računu za komunalne storitve in v lokalnih medijih.

Oblikovanje in izvedba: ENKI