Zapri

Iskalnik

Odgovornost uporabnika

Odgovornost uporabnika

Vzdrževanje vodomernega jaška, hišne vodovodne napeljave in internega hidrantnega omrežja za vodomerom je dolžnost uporabnika.

Vodomerni jašek

Vodomer mora biti dostopen v vsakem trenutku, zavarovan mora biti proti zalitju s talno vodo in v zimskem času proti mrazu. Le čist in vzdrževan jašek lahko zagotavlja čisto pitno vodo.

Hišno vodovodno omrežje

Tudi za stanje hišnega vodovodnega omrežja je odgovoren uporabnik. Svetujemo spremljanje stanja števca na vodomeru, saj se tako najhitreje opazi morebitne okvare na interni napeljavi, poleg tega je spremljanje porabe vode skladno z občinskimi predpisi odgovornost uporabnika.

Okvara na interni vodovodni napeljavi

V primeru okvare na interni vodovodni napeljavi, ko voda izteka v zemljo, nas o tem obvestite, saj vam v takšnem primeru lahko odpišemo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode oziroma odvoz blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter okoljsko dajatev za obremenjevanje voda za razliko vrednosti med povprečno porabo iz predhodnega obračunskega obdobja pred nastankom okvare in zadnjim stanjem vodomera.

Ne spreglejte

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja

V ponedeljek, 2. 11. 2020, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Stritarjevi ulici v Dobu.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI