Zapri

Iskalnik

Ravnanje z odpadki

Več kot polovico odpadkov zberemo ločeno. Odložimo jih manj kot 20 odstotkov.

Predpisi zapovedujejo ločeno zbiranje odpadne embalaže, papirja, stekla in biološko razgradljivih...

Zbiranje odpadkov poteka skladno z občinskimi predpisi in urniki odvoza.

Biološko razgradljive odpadke lahko zbiramo v hišnem kompostniku in pridelamo kakovosten kompost.

V Centru za ravnanje z odpadki v Dobu poskrbimo za ustrezno ravnanje z odpadki.

Oblikovanje in izvedba: ENKI