Iskalnik

Ravnanje z odpadki

Več kot polovico odpadkov zberemo ločeno. Odložimo jih manj kot 20 odstotkov.

Na sliki sta zabojnika za ločevanje odpadne embalaže in biološko razgradljivih odpadkov.

Predpisi zapovedujejo ločeno zbiranje odpadne embalaže, papirja, stekla in biološko razgradljivih...

Slika prikazuje vozilo za odvoz odpadkov.

Zbiranje odpadkov poteka skladno z občinskimi predpisi in urniki odvoza.

Slika prikazuje razkroj odpadkov kompost.

Biološko razgradljive odpadke lahko zbiramo v hišnem kompostniku in pridelamo kakovosten kompost.

Na sliki je vhod v Center za ravnanje z odpadki Dob.

V Centru za ravnanje z odpadki v Dobu poskrbimo za ustrezno ravnanje z odpadki.

Oblikovanje in izvedba: ENKI