Iskalnik

Družbena odgovornost

Družbena odgovornost

Družbena odgovornost je, po definiciji ISO standarda 26000, odgovornost organizacije za vplive njenih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje, ki med drugim skozi pregledno ter etično ravnanje prispeva k trajnostnemu razvoju, vključujoč zdravje in blaginjo družbe.

Slika prikazuje logotip poezija vode - pipo, iz katere prihajata kapljici vode, z napisom Pitna voda - čista poezija.
Čista pitna voda, čista poezija.

ZAVEZA JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA PRODNIK D.O.O. K DRUŽBENI ODGOVORNOSTI

V Javnem komunalnem podjetju Prodnik pri vsakdanjem delovanju in poslovanju upoštevamo vrednote družbene odgovornosti v najširšem smislu. Naše storitve si prizadevamo izvajati transparentno in uporabnikom prijazno, v skladu z najvišjimi strokovnimi in okoljskimi standardi, sodelovati z lokalno skupnostjo na različnih nivojih in se odzivati na njene potrebe, hkrati pa vsem zaposlenim zagotavljati varno, zdravo in spodbudno delovno okolje.

Zavedamo se, da vrednost podjetja ni v sredstvih, ki so v lasti podjetja, ampak v njegovih zaposlenih. Zato je podjetje Prodnik zavezano politiki, ki zaposlenim omogoča stalno osebno in poklicno rast. Investiranje v dobre medosebne odnose ter urejeno in spodbudno delovno okolje bo pomembna kategorija na področju kadrovske politike tudi v prihodnje.  

Naše storitve si prizadevamo izvajati strokovno in kakovostno, z uporabniki pa gradimo spoštljiv odnos. Hitro in prijazno se odzivamo na njihova vprašanja in težave. Ažurno zagotavljamo vse informacije o naših dejavnostih in jih pravočasno obveščamo o spremembah.

Z lokalnimi organizacijami sodelujemo na različnih nivojih. Predvsem smo veseli sodelovanja šol in vrtcev na področju ozaveščanja otrok o pravilnem ravnanju z odpadki, pitni in odpadni vodo. Za otroke pripravljamo različne zabavno poučne vsebine, z veseljem pa jim omogočimo tudi ogled naših objektov (zbirnega centra, črpališča pitne vode, vodohrana …). Prepričani smo namreč, da je odgovoren odnos do okolja potrebno začeti razvijati pri najmlajših članih naše družbe, ki pa s svojim odprtim duhom zagnano prenašajo ta sporočila naprej.

Lokalnim društvom pomagamo pri izvedbi dogodkov, na dogodkih pa tudi z veseljem sodelujemo z ozaveščevalnimi delavnicami tudi.

Skrbimo za kontinuirano komuniciranje družbeno odgovornih vsebin in ozaveščanje tako naših uporabnikov kot naših zaposlenih in drugih javnosti. V ta namen smo razvili tudi dve blagovni znamki (Grini in Poezija vode), s katerimi ozaveščamo o pomenu ravnanja z odpadki, pitne in odpadne vode.

Smo tudi člani Zbornice komunalnega gospodarstva, s katero aktivno sodelujemo tako na strokovnem kot ozaveščevalnem področju. S sodelovanjem v pobudi Skupaj za boljšo družbo si prizadevamo spodbujati trajnostno gospodarstvo, odgovornejšo potrošnjo in ohranjanje naravnih virov.

Skrb za okolje je osnova vseh naših dejavnosti, zato je za nas trajnostno poslovanje edina prava pot. V okviru izvajanja naših dejavnosti stremimo k zmanjševanju količine odpadkov in čim bolj doslednemu ločevanju, zmanjševanju vodnih izgub in urejenem sistemu odvajanja odpadne vode. V okviru poslovanja smo zavezani k politiki učinkovite rabe električne energije, zmanjševanja izpustov v okolje in na splošno zmanjševanju negativnega vpliva na okolje.

Zavedamo se, da je odgovornost podjetja do zaposlenih, uporabnikov, lokalne skupnosti in nenazadnje tudi do okolja eden nepomembnejših vidikov uspešnega poslovanja, zato se zavezujemo k aktivnemu uresničevanju družbene odgovornosti tudi v prihodnjih letih.

PRISTOPNI CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC

V letu 2022 je Javno komunalno podjetje Prodnik pridobilo Pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, ki ga podeljuje Ekvilib Inštiut v sodelovanju s partnerji Gospodarsko zbornico Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropskim socialnim skladom. Pridobljeni pristopni certifikat nam potrjuje, da smo na pravi poti in nas hkrati spodbuja k nadaljevanju in nadgradnji naših prizadevanj na področju družbene odgovornosti.

Logotip Certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

POBUDA SKUPAJ ZA BOLJŠO DRUŽBO

V skrbi za družbo, v kateri živimo, smo se mnoga slovenska komunalna podjetja pridružila pobudi Skupaj za boljšo družbo, ki je nastala pod okriljem Zbornice komunalnega gospodarstva.

Naša skupna cilja sta:

  • Spodbujati preprečevanje nastajanja odpadkov, ponovno uporabo in odgovorno potrošnjo. Spodbujamo ponovno uporabo – podarjanje, prodajo ali zamenjavo predmetov, ki jih občani ne potrebujejo več. Zmanjšati želimo količine odpadkov (predvsem) zavržene hrane. Spodbujati želimo premišljeno in do sebe, okolja ter denarnice odgovorno potrošništvo.

  • Ohranjati vodne vire in prebivalce spodbujati k pitju pitne vode.  Prebivalce želimo spodbuditi k pitju vode iz pipe in tako preprečiti proizvajanje dodatnih odpadkov, ki obremenjujejo naše okolje, in hkrati ohranjati naše naravne vire.

Naš glavni cilj pa je prispevati k boljši družbi, odgovornejšemu ravnanju in spremembam na bolje za vse nas. Prizadevamo si spodbujati trajnostno gospodarstvo, odgovornejšo potrošnjo in ohranjanje naravnih virov.

GRINI IN POEZIJA VODE

V zadnjih letih smo z namenom ozaveščanja javnosti razvili dve blagovni znamki (Grini, Poezija vode), s pomočjo katerih aktivno ozaveščamo tako otroke in uporabnike komunalnih storitev kot tudi zaposlene o pomenu pitne vode in ravnanja z odpadki.  

Datoteke:
Poročilo o družbeni odgovornosti za leto 2022 Poročilo o družbeni odgovornosti za leto 2023

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V petek, 15. 12. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih hišnih priključkih na delu Šolske ulice v Mengšu.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI