Iskalnik

Odvod odpadnih voda

Skrbimo za urejeno odvajanje odpadnih voda.

Slika prikazuje delavca, ki odpira kanalizacijski jašek.

Skrbimo za normalno delovanje kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne odpadne vode v...

Slika prikazuje delavca pri izvajanju polaganja cevi.

Kjer je zgrajena javna kanalizacija, je priključitev na nanjo obvezna.

Na sliki je prikazana priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo.

Kjer ni javne kanalizacije, morajo lastniki novogradenj v projektu predvideti postavitev male...

Na sliki je Kamniška Bistrica.

Kaj je okoljska dajatev in kdo je lahko oproščen plačila?

Kanalizacijska črpalka v okvari

Zamašitve kanalizacijskega omrežja in okvare črpalk so večinoma posledica neprimernega ravnanja...

Oblikovanje in izvedba: ENKI