Zapri

Iskalnik

Odvod odpadnih voda

Skrbimo za urejeno odvajanje odpadnih voda.

Skrbimo za normalno delovanje kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne odpadne vode v...

Kjer je zgrajena javna kanalizacija, je priključitev na nanjo obvezna.

Kjer ni javne kanalizacije, morajo lastniki novogradenj v projektu predvideti postavitev male...

Kaj je okoljska dajatev in kdo je lahko oproščen plačila?

Zamašitve kanalizacijskega omrežja in okvare črpalk so večinoma posledica neprimernega ravnanja...

Oblikovanje in izvedba: ENKI