Zapri

Iskalnik

Pogrebna dejavnost

Poskrbimo za dostojno slovo in mesto spomina za pokojne.

Na podlagi katastra grobov smo pripravili iskalnik grobov, ki omogoča hitro in enostavno iskanje...

Na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin in Moravče s spoštljivim odnosom skrbimo za dostojno slovo...

Ob prijavi pokopa oziroma sklenitvi najemne pogodbe se najemniku dodeli grobni prostor.

Skrbimo, da so pokopališča kot mesto spomina na naše bližnje skozi vse leto dostojno urejena.

Kot izvajalci javne službe pogrebne dejavnosti se trudimo težke trenutke ob izgubi bližnjega...

Kljub težkim trenutkom je treba ob izgubi bližnjega urediti določene formalnosti.

Oblikovanje in izvedba: ENKI