Iskalnik

Napotki ob izgubi bližnjega

Napotki ob izgubi bližnjega

Kot izvajalci javne službe pogrebne dejavnosti se trudimo težke trenutke ob izgubi bližnjega olajšati z ureditvijo vseh potrebnih formalnosti in ustrezne dokumentacije, prevoza pokojnika, s pripravo na poslovilni obred ter z organizacijo in izvedbo dostojanstvenega slovesa. 

Na sliki je sveča.
Ogenj spokojnosti

Da je ob boleči izgubi čim lažje in čim bolj v skladu z željami žalujočih, poskrbi naš pogodbeni partner, ki je dosegljiv v vsakem trenutku, 24 ur na dan:

Pogrebne storitve Vrbančič, Savska cesta 7, 1230 Domžale

T: 01 721 65 44 / M: 031 611 491 / E: pisarna.psv@gmail.com / W: www.pogrebne-storitve-vrbancic.si

Interventni telefon (24 ur na dan): 041 611 491

V primeru smrti na domu ...

... mora pokojnika pregledati dežurni zdravnik oziroma mrliški oglednik, ki nato izda potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti. Nato svojci o smrti obvestijo izvajalca pogrebne in pokopališke dejavnosti v občini, kjer je nastopila smrt in izvajalca pogrebne in pokopališke dejavnosti, kjer bo izveden pogreb.

Za območje občin Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin je pristojna dežurna služba Zdravstvenega doma Domžale. Po izdaji potrdila o smrti svojci obvestijo podjetje Pogrebne storitve Vrbančič, ki opravi prevoz pokojnika do mesta, kjer se hrani do upepelitve oziroma pogreba in svetuje o nadaljnjih postopkih. Med čakanjem lahko svojci pokojnika preoblečejo ali pa zgolj pripravijo obleko in to opravijo zaposleni pogrebnega podjetja.

V primeru smrti v bolnišnici ali domu upokojencev ...

... svojci prejmejo obvestilo o smrti. Nato obvestijo izvajalca pogrebne in pokopališke dejavnosti v občini, kjer je nastopila smrt in izvajalca pogrebne in pokopališke dejavnosti, kjer bo izveden pogreb, kjer svetujejo, kako ukrepati naprej.  

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V petek, 15. 12. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih hišnih priključkih na delu Šolske ulice v Mengšu.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI