Iskalnik

Pitniki

Voda v pitnikih je prav taka kot pri vas doma

Pitniki

Pitniki nudijo možnost osvežitve in zdravega odžejanja med opravljanjem obveznosti v mestu, med športnimi aktivnostmi, med sprostitvijo v naravi in igro na šolskih igriščih.

Dekle pije iz pitnika
Osvežitev na pitniku

V sodelovanju z Občinama Domžale in Mengeš je bilo v zadnjih letih postavljenih 29 pitnikov, ki nudijo svežo in čisto pitno vodo na mestih, ki jih dnevno obišče največ obiskovalcev in kjer je možnost koriščenja čiste pitne vode najbolj dobrodošla. Voda, ki priteče iz pitnika, je voda iz javnega vodovoda in je ravno tako varna kot voda, ki priteče iz pipe v vašem domu.

Pitniki žal včasih postanejo tarča objestnežev, poleg tega pa so izpostavljeni različnim vremenskim razmeram, zato se kljub rednemu vzdrževanju in čiščenju lahko zgodi, da bo pitnik poškodovan ali umazan. V takšnem primeru bomo veseli vašega obvestila, da bomo lahko čim hitreje poskrbeli za čistočo in tehnično brezhibnost pitnika.

S čisto in zdravo pitno vodo iz pitnika se lahko osvežite na naslednjih lokacijah:

Lokacije pitnikov v občini Domžale

1. Avtobusna postaja Domžale 2. Trim steza pod Šumberkom 3. Levi breg Kamniške Bistrice (Vir) 4. Desni breg Kamniške Bistrice (Rodica) 5. Osnovna šola Roje 6. Osnovna šola Domžale (Bistriška) 7. Osnovna šola Preserje pri Radomljah 8. Levi breg Kamniške Bistrice (Dermastijeva) 9. Brv čez Kamniško Bistrico (Rojska) 10. Osnovna šola Krtina 11. Študentski servis (Kolodvorska) 12. Ob Kamniški Bistrici (za Industrijsko cono Jarše) 13. Krajevni park Dob 14. Sveta Trojica pri PGD Žeje – Trojica 15. Osnovna šola Rodica 16. Robova ulica, Vir 17. Češminov park 18. Desni breg Kamniške Bistrice (ob fitnesu na prostem) 19. Garažna hiša Domžale 20. Ul. Matije Tomca (pri igrišču), Domžale 24. Bolkova ulica, Homec, ob mostu čez Kamniško Bistrico 27. Športni park/ otroško igrišče v Krtini 29. Zavod za šport in rekreacijo (pri dvorani za tenis) 30. Igrišče Pšata

Na sliki so označene lokacije pitnikov v občini Domžale.

Lokacije pitnikov v občini Mengeš:

21. Športni park pri tenis igriščih 22. Ropretova cesta pri Zajetju Pristava 23. Mengeško polje v bližini kapelice 25. Šolska ulica, šolsko športno igrišče

Na sliki so označene lokacije pitnikov v občini Mengeš.

 

Ne spreglejte

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V ponedeljek, 20. 11. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji (obnova črpališča) na Igriški ulici v Preserjah pri Radomljah.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI