Iskalnik

O nas

Predstavitev podjetja

Poslanstvo podjetja je zagotavljati varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom, zbiranje in nadaljnje ravnanje z odpadki v skladu s predpisi in okoljskimi standardi, zagotavljati nemoteno odvajanje odpadnih voda in skrbeti za spoštljivo slovo pokojnikov in mesto spomina nanje. Naloga podjetja je zagotavljati kakovostno bivalno okolje v skladu z visokimi okoljskimi in etičnimi standardi in ozaveščati uporabnike in otroke o pomenu trajnostnega ravnanja in spoštljivega odnosa do okolja.

 

Vhod v podjetje Prodnik.
Sedež podjetja v Domžalah

Pri tem spoštujemo vrednote:

  • Prijazni, pošteni in spoštljivi odnosi (med zaposlenimi in do uporabnikov)
  • Moralni in etični standardi
  • Okoljska in družbena odgovornost
  • Strokovnost
  • Sodelovanje z lokalno skupnostjo
  • Skrb za kakovostno bivalno okolje

 

Javno komunalno podjetje Prodnik od leta 1999, ko je prevzelo dejavnosti Komunalno stanovanjskega podjetja Domžale, izvaja obvezno občinsko gospodarsko javno službo varstva okolja v občinah Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče.

Več kot 60.000 prebivalcem zagotavljamo varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo, urejeno odvajanje odpadnih voda ter skrbimo za odvoz in ustrezno ravnanje z odpadki.

V občinah Domžale, Mengeš in Moravče nam je zaupano tudi izvajanje javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti.

Izvajanje dejavnosti temelji na sprejetih odlokih vseh petih občin, preko katerih kot upravljavci izvršujemo javne gospodarske službe. 

Načrtovanje in izvajanje javnih služb gradimo na dolgoletnih izkušnjah in strokovnemu znanju. Prizadevamo si, da bi bile naše storitve čim bolj kakovostne, sej tako prispevamo h kakovosti bivanja ne le sedanjih, ampak tudi prihodnjih generacij.

Kontakt in osnovni podatki

Naziv: Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o.
Sedež: Savska cesta 34, 1230 Domžale

Spodnji zemljevid prikazuje lokacijo sedeža podjetja Prodnik.

Direktor: Marko Fatur, univ. dipl. inž. stroj.
Telefon: 01/ 72-95-430
Telefaks: 01/ 72-95-450
Elektronska pošta: info@jkp-prodnik.si
Spletna stran: http://www.jkp-prodnik.si
Transakcijski račun: 02300-0012119486, NLB d.d. Področje NLB Domžale, Ljubljanska cesta 62, 1230 Domžale
Matična številka: 5227739000
Davčna številka: 54471656

Lastniška struktura in organi družbe

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. je v lasti petih občin, ki so tudi njegove ustanoviteljice.

Strukturni delež lastništva podjetja: Občina Domžale ima 56,1534 % poslovnega deleža, Občina Mengeš 14,0000 %, Občina Trzin 5,8466 %, Občina Lukovica in Moravče imata vsaka 12,0000 % delež. Najvišji organ je skupščina, katere člani so župani občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče. Skupščina imenuje direktorja družbe, in sicer za obdobje petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V petek, 15. 12. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih hišnih priključkih na delu Šolske ulice v Mengšu.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI