Iskalnik

22. marec - Svetovni dan voda

Bodimo del spremembe. Vsaka kapljica šteje.

Vsako leto 22. marca obeležujemo svetovni dan voda, ki ga je generalna Skupščina OZN leta 1992 razglasila z namenom ozaveščanja o pomenu te pomembne dobrine, ki omogoča življenje. V Sloveniji imamo srečo, da je vode zaenkrat dovolj, da je pitna voda kakovostna in dostopna. A morda se ravno zaradi tega premalo zavedamo njene dragocenosti in dejstva, da so vodne zaloge in kakovost vodnih virov odvisne od tega, kako bomo ravnali z našim planetom. 

Na sliki je roka, ki drži stekleno kroglo, v kateri se odseva morje v ozadju.

Le skupaj lahko dosežemo spremembe

Za ohranjanje okolja in čiste pitne vode so seveda potrebni sistemski ukrepi na globalni ravni, a ima hkrati vsak izmed nas svojo vlogo in lahko prispeva k spremembam. Tudi kot posamezniki lahko z nekaj preprostimi koraki prispevamo k ohranjanju zelenega okolja in čistih voda.

  • Zmanjšajmo količino odpadkov in porabo vode z odgovornim potrošništvom. Odpadke skrbno ločujmo, da bo zanje ustrezno poskrbljeno.

  • Ne pozabimo, da straniščna školjka ni koš za smeti. Odpadnega olja, zdravil, hrane in drugih odpadkov ne zlivajmo oziroma odvržemo v kanalizacijo, saj s tem močno obremenjujemo odpadno vodo, poleg tega pa lahko onemogočijo normalno delovanje sistema.

  • Pri gospodinjskih opravilih in osebni higieni varčujmo s pitno vodo ter čistilnimi in kozmetičnimi sredstvi, za čiščenje pa v čim večji meri uporabljajmo ekološka čistila.

  • Za zalivanje vrta in lončnic zbirajmo in uporabljamo deževnico.

  • Uživajmo čim bolj ekološko pridelano hrano, saj prekomerna uporaba pesticidov in gnojil predstavlja veliko grožnjo podtalnici.

  • Poskrbimo za urejeno odvajanje komunalne odpadne vode oziroma ustrezno praznjenje malih čistilnih naprav in greznic, saj neočiščena odpadna voda močno obremenjuje okolje in podtalnico.

Vsak izmed nas tako ali drugače vpliva na planet. In čisto vsak izmed nas je lahko pozitivna sprememba, zato bodimo zgled drugim.

Oblikovanje in izvedba: ENKI