Iskalnik

Ločujemo? Ločujemo!

Ločujemo? Ločujemo!

Ločevanje odpadkov nam je že lepo prešlo v navado, kljub temu pa še vedno večkrat slišimo vprašanje, zakaj je sploh potrebno ločeno zbiranje odpadkov in kaj se v resnici zgodi z ločeno zbranimi odpadki. Z ločevanjem odpadkov ohranjamo naše okolje - ohranjamo naravne vire, zmanjšujemo porabo energije in emisije toplogrednih plinov v okolje, poleg tega pa zmanjšujemo število odlagališč, ki zelo obremenjujejo okolje. 

Na sliki je fantek, ki odlaga tetrapak v zabojnik za embalažo.

Ločevanje je obveza vsakega gospodinjstva, izvajalec javne službe pa mora poskrbeti za ločeno zbiranje, odvoz in predajo v nadaljnjo obdelavo pooblaščenim izvajalcem. 

Navodila za ločevanje odpadkov

V pomoč pri ločevanju odpadkov smo pripravili abecedni seznam odpadkov z navodili, kam jih pravilno odložiti: LOČEVANJE ODPADKOV OD A DO Ž in letak: NAVODILA ZA LOČEVANJE ODPADKOV. Podrobnejša navodila in pojasnila pa so dostopna na spletni strani: LOČEVANJE ODPADKOV
 

Večina ločeno zbranih odpadkov se ponovno uporabi

Ločeno zbrani odpadki ne končajo na enem kupu, kot še vedno pripomni marsikateri dvomljivec, ampak jih (ločeno po vrstah) od komunalnih podjetij prevzamejo za to pooblaščena podjetja, ki poskrbijo za ustrezno nadaljnje ravnanje in predelavo.

Ločeno zbrano embalažo najprej razvrstijo glede na material (tetrapake, pločevinke, plastenke, vrečke itn.), nato pa jih predajo v ponovno predelavo. Iz plastične embalaže nato nastanejo različni izdelki – ohišja za vžigalnike, kemične svinčnike, preproge, cevi, vrečke… Pločevinke predelajo v nove pločevinke, tetrapake pa razstavijo na različne sestavine, ki jih uporabijo za nove izdelke ali za ustvarjanje energije. V ponovno predelavo se vrneta tudi papir in steklo, iz česar naredijo nove papirnate in steklene izdelke.

Ločeno zbrani biološki odpadki so v kompostarni predelani v kakovosten kompost.

Ločeno zbrane nevarne odpadke pa prevzamejo podjetja, ki so pooblaščena za ravnanje z nevarnimi odpadki in poskrbijo za to, da ti odpadki ne škodujejo okolju. Nekatere odpadke predelajo v sekundarno gorivo za cementarne (olja in razredčila), nekatere sežgejo (zdravila, sredstva za zaščito rastlin), kisline nevtralizirajo, baterije pa predelajo.

Vsak izmed nas prispeva svoj delež k varovanju okolja

Vsak izmed nas ustvarja odpadke, zato je prav, da tudi vsak izmed nas poskrbi za čim manjši vpliv odpadkov na okolje. Z ustvarjanjem čim manjše količine odpadkov in vestnim ločevanjem lahko poskrbimo, da naši odpadki v čim manjši meri obremenjujejo okolje.

Oblikovanje in izvedba: ENKI