Iskalnik

Obračun vode, iztočene za polnjenje bazena

Obračun vode, iztočene za polnjenje bazena

Voda, porabljena za polnjenje bazena, se obračuna enako, kot ostala porabljena voda. 

Na sliki je bazenska voda od blizu.

Tudi v primeru polnjenja bazena iz hidranta se voda obračuna enako, kot če se bazen polni preko hišnega priključka. V obeh primerih se voda za polnjenje bazena obračuna enako kot ostala porabljena voda (skladno z odloki posamezne občine). V primeru točenja iz hidranta pa se obračuna še storitvene ure in prevoz monterja na lokacijo v skladu s cenikom.

Ob tem poudarjamo, da je odjem vode iz hidrantov v primeru določenih enkratnih dogodkov (kot je na primer polnjenje bazena, čiščenje ulic in cest, zalivanje javnih površin - zelenic …) možen le ob predhodnem soglasju upravljavca, če razmere na vodovodnem omrežju to dopuščajo. Odjem obvezno opravi strokovno usposobljeni delavec upravljavca, ki pri tem uporabi tehnično brezhiben, registriran hidrantni nastavek. 

V primeru polnjenja bazena preko hišnega priključka pa je dobrodošlo, da nam sporočite stanje vodomera po polnjenju bazena, da ga upoštevamo pri naslednjem obračunu komunalnih storitev in da zabeležimo, da je bila poraba večja zaradi polnjenja bazena in ne dvigujemo mesečne akontacije.

Oblikovanje in izvedba: ENKI