Iskalnik

Obvestilo upravnikom vrtcev in šol ter drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov pred pričetkom šolskega leta

Obvestilo upravnikom vrtcev in šol ter drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov pred pričetkom šolskega leta

19. 8. 2022 - V času šolskih počitnic se poraba pitne vode v objektih vzgojno-izobraževalnega sistema (vrtcih, šolah) zmanjša ali v celoti prekine. Posledica je zastajanje vode in dvig njene temperature v hišnem vodovodnem omrežju, kar povečuje tveganje za razmnoževanje mikroorganizmov ali izločanja nevarnih snovi iz omrežja v pitno vodo, kar lahko predstavlja tveganje za zdravje.

Pipa, iz katere teče voda.

V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo pred pričetkom novega šolskega leta upravnikom teh objektov priporočamo:

  • intenzivno izpiranje celotnega hišnega vodovodnega omrežja s povečanim pretokom vode na vseh pipah, v sunkih s turbulentnim tokom, ki naj traja najmanj 15 minut oz. do stabilizacije temperature, ki je prilagojeno velikosti hišne napeljave,
  • čiščenje vseh mrežic in drugih nastavkov na pipah,
  • intenzivno izpiranje internega hidrantnega omrežja, v primeru, da je neposredno vezano na hišno vodovodno omrežje.

Z namenom stalnega varovanja zdravja uporabnikov upravnikom priporočamo redno in pravilno vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja:

  • Voda naj na vsaki pipi, vsak dan pred prvo uporabo, teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debelosti svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali. Predvsem je redno točenje vode na pipah pomembno tam, kjer se voda uporablja za pripravo napitkov za otroke (npr. kuhinja).
  • Vsaj enkrat na 14 dni je potrebno na vseh pipah sneti in očistiti mrežice in druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po sistemu ter s tem odstranitev morebitnih delcev, ki se nabirajo na mrežici in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna.
  • Na mestih, kjer voda v hišnem vodovodnem omrežju zastaja, naj se izvede tedensko izpiranje do stabilizacije temperature vode.
  • Evidentirati je potrebno vse slepe rokave in jih odstraniti. Do odstranitve le-teh je potrebno enkrat na teden redno spirati vodo iz slepih rokavov.
  • Morebitno vgrajene naprave (naprave za pripravo vode, filtri, mehčalci itd.) je potrebno po navodilih proizvajalca redno vzdrževati, saj le-te ob neustreznem vzdrževanju lahko postanejo ugodno mesto za razmnoževanje mikroorganizmov.

Podrobnejša priporočila in navodila so dostopna na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje za pitno vodo: https://www.nijz.si/sl/izpiranje-hisnega-vodovodnega-omrezja-javnih-obje...

Oblikovanje in izvedba: ENKI