Iskalnik

Odjem vode iz hidrantov

Odjem vode iz hidrantov

Vsako poletje se v obdobju povišanih temperatur pojavljajo primeri nedovoljenih odvzemov pitne vode iz hidrantov javnega vodovodnega omrežja, predvsem za polnjenje zunanjih bazenov pri individualnih stanovanjskih hišah. Uporabnike zato opozarjamo, da so hidranti v javnem vodovodnem omrežju namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju.

Na sliki je hidrant.

Brez soglasja upravljavca vodovodnega omrežja se sme voda iz hidranta uporabiti zgolj za gašenje požarov in odpravljanje posledic elementarnih nesreč. Nenadzorovan odvzem pitne vode iz omrežja namreč lahko povzroči izpad dobave pitne vode, motnost pitne vode, spremembe v pritisku, nekontrolirano odtekanje vode, če hidrant ni pravilno zaprt in podobno.

Odjem vode iz hidrantov v primeru določenih enkratnih dogodkov (kot je na primer polnjenje bazena, čiščenje ulic in cest, zalivanje javnih površin - zelenic …) je izjemoma možen ob predhodnem soglasju upravljavca, če razmere na vodovodnem omrežju to dopuščajo. Odjem obvezno opravi strokovno usposobljeni delavec upravljavca, ki pri tem uporabi tehnično brezhiben, registriran hidrantni nastavek. Za odjem vode iz hidranta nam pišite na info@jkp-prodnik.si

Strošek za iztočeno vodo iz hidranta je enak, kot če se vodo toči preko hišnega priključka. V obeh primerih se voda za polnjenje bazena obračuna enako kot ostala porabljena voda, saj bazenska voda po uporabi postane komunalna odpadna voda, ki jo je treba odvajati in čistiti skladno s predpisi. V primeru točenja iz hidranta pa se obračuna še storitvene ure in prevoz monterja na lokacijo v skladu s cenikom.

V primeru polnjenja bazena preko hišnega priključka je dobrodošlo, da nam sporočite stanje vodomera po polnjenju bazena, da ga upoštevamo pri naslednjem obračunu komunalnih storitev in da zabeležimo, da je bila poraba večja zaradi polnjenja bazena in ne dvigujemo mesečne akontacije.

V kolikor opazite morebitne kršitve nedovoljenega odvzema vode iz hidrantov, vas prosimo, da jih prijavite na telefonsko številko 01 729 54 30 ali info@jkp-prodnik.si.

Skupaj poskrbimo, da bo oskrba s pitno vodo nemotena in varna.

Oblikovanje in izvedba: ENKI