Iskalnik

Tudi med prazniki poskrbite za svoje odpadke

Tudi med prazniki poskrbite za svoje odpadke

Praznični čas je tradicionalno čas nakupov, druženj in obdarovanj, zato v tem času običajno nastaja tudi več odpadkov. V nadaljevanju navajamo nekaj nasvetov, kako praznovati odgovorno in okolju prijazno.

Na sliki je ilustracija zabojnika za embalažo z božičkovo kapo.

1. POSKUSITE USTVARITI ČIM MANJ ODPADKOV. Ves čas imejte v mislih, če se povzročanju odpadkov lahko izognete. Hrano in darila nakupujte premišljeno in se izogibajte uporabi izdelkov za enkratno uporabo. Za okraševanje lahko uporabite odpadni in naravni material, na spletu je veliko čudovitih in enostavnih idej.

Božična smreka iz ostankov okrasnega papirja in kartonskih tulcev

Novoletno smrečico lahko izdelamo iz odpadnega materiala (na sliki je smrečica iz odpadnih tulcev od papirnatih brisač in ostankov zavijalnega papirja).

2. IZOGIBAJTE SE UPORABI PIROTEHNIČNIH SREDSTEV. Pirotehnična sredstva obremenjujejo okolje, poleg tega pa strašijo živali. Če se kljub temu odločite za njihovo uporabo pa poskrbite, da jih po uporabi odvržete v črne zabojnike. Pri tem poskrbite, da so resnično do konca porabljena in dobra ohlajena, da ne povzročijo topljenja zabojnika.

3. ODPADKE DOSLEDNO LOČUJTE. TUDI V ZABOJNIKE NA EKOLOŠKIH OTOKIH ODLAGAJTE LE ODPADKE, KI SPADAJO VANJE. Navodila za ločevanje so dostopna na spletni povezavi: LOČEVANJE ODPADKOV.

4. ODPADKE POSKUSITE SPRAVITI V ČIM MANJŠO MOŽNO OBLIKO. V prazničnem času nastaja več odpadne embalaže, tako embalaže hrane in pijače kot tudi kartonaste embalaže. Da boste prihranili prostor v zabojnikih, embalažo stisnite, preden jo odvržete v zabojnik z rumenim pokrovom, kartonske škatle pa zložite, preden jih odložite v zabojnike na ekoloških otokih.

Ilustrirani prikaz pravilnega odlaganja škatel v zabojnik za papir

Škatle zložite, preden jih odvržete v zabojnik za papir na ekološkem otoku.

5. ODPADKE, KI JIH NE MORETE ODLOŽITI V ZABOJNIKE, PRIPELJITE V CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI DOB. Prevzem ločeno zbranih odpadkov (embalaže, papirja, stekla, kosovnih in nevarnih odpadkov, tekstila, odpadne električne in elektronske opreme) je za gospodinjske uporabnike brezplačen.

Hvala, ker skupaj z nami skrbite za čisto okolje.

Oblikovanje in izvedba: ENKI