Iskalnik

Zaščita vodomera pred zmrzaljo

Zaščita vodomera pred zmrzaljo

V zimskih mesecih, ko temperature padejo pod ledišče, je zelo pomembno, da so vodomeri ustrezno toplotno zaščiteni. Zaradi zmrzali se namreč vodomer lahko pokvari oziroma poči, zato mora biti ustrezno zaščiten pred neugodnimi vremenskimi vplivi.

Na sliki je vodomerni jašek z odprtim pokrovom.

Nekateri vodomerni jaški z vodomeri se nahajajo v zaprtih prostorih. Priporočamo, da je v teh prostorih temperatura skozi celo leto vsaj 5 stopinj celzija. Večinoma pa se jaški z vodomeri nahajajo na prostem. Ti vodomeri so večinoma že ob vgradnji ustrezno toplotno izolirani, kljub temu pa uporabnikom svetujemo, da preverijo, ali je jašek pokrit z izoliranim pokrovom, vodomer pa dodatno zaščiten z izolacijskimi materiali. Za zavarovanje vodovodnega priključka in naprav v vodomernem mestu pred zmrzaljo, vročino in drugimi škodljivimi vplivi iz okolja so namreč odgovorni uporabniki.

Dodatni preventivni ukrep proti poškodbam vodomera in vodovodnega omrežja zaradi zamrznitve pa je, da je zagotovljen stalen ali vsaj občasen pretok vode. Posebna pozornost je potrebna v nenaseljenih objektih, v katerih je treba vsaj občasno zagotoviti pretok vode in preveriti stanje internega vodovodnega omrežja.

Oblikovanje in izvedba: ENKI