Iskalnik

Zbiranje nevarnih odpadkov

Zbiranje nevarnih odpadkov

Objavljamo urnik zbiranja nevarnih odpadkov, ki bo potekalo v aprilu 2022.

 

Na sliki je premična zbiralnica nevarnih odpadkov.

Urnik zbiranja nevarnih odpadkov po občinah je objavljen na povezavi: URNIK ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV.

OBČINA

DATUM

URA

KRAJ

LOKACIJA

LUKOVICA

4.4.2022

14.00–15.00

Trojane

Pri gasilskem domu

15.30–16.30

Blagovica

Pri pošti

17.00–19.30

Lukovica

Pri ekološkem otoku na Maklenovcu

MORAVČE

5.4.2022

14.00–15.00

Peče

Pri gasilskem domu

15.30–18.30

Moravče

Pri gasilskem domu

19.00–20.00

Krašce

Pri gasilskem domu

TRZIN

6.4.2022

15.30–17.00

Trzin

Na dvorišču Mengeške 9, Trzin

17.30–19.00

Trzin

Na parkirišču pred trgovino Mercator

MENGEŠ

7.4.2022

14.30–20.00

Mengeš

Za Kulturnim domom na Slovenski cesti 30

DOMŽALE

8.4.2022

14.00–16.00

KS Homec - Nožice

Pri gasilskem domu

 

 

16.30–18.00

KS Krtina

Pri zbirališču mleka v Brezjah

 

9.4.2022

09.00–10.30

KS Preserje

Ob križišču Igriške in Bistriške ulice 

 

 

11.00–12.30

KS Radomlje

Pri parkirišču Kulturnega doma

 

 

13.00–14.30

KS Rova

Pri gasilskem domu

 

11.4.2022

14.30–16.00

KS Slavka Šlandra

Parkirišče Bistra (N.Tesla 16) - pri vrtcu

 

16.30–18.00

KS Dragomelj - Pšata

Pri osnovni šoli

12.4.2022

14.30–16.00

KS Venclja Perka

Parkirišče pred veleblagovnico Vele

 

16.30–18.00

KS Simona Jenka

Parkirišče Prodnik d.o.o., Savska cesta 34

13.4.2022

14.30–16.00

KS Vir

Pri uvozu na Avtoodpad

 

16.30–18.00

KS Jarše - Rodica

Pri gasilskem domu

14.4.2022

14.30–16.00

KS Ihan

Športni park

 

16.30–18.00

KS Dob

Športni park (pri nogometnem igrišču)

 

Med nevarne odpadke spadajo:

 • akumulatorji, baterije,
 • zdravila,
 • pesticidi,
 • barve, laki,
 • topila, razredčila, lepila,
 • kozmetika,
 • čistila,
 • neonske cevi,
 • odpadno jedilno in motorno olje,
 • pločevinke s potisnim plinom,
 • embalaža, onesnažena z nevarnimi snovmi …

Prosimo vas, da pri predaji nevarnih odpadkov upoštevate naslednja navodila:

 • Nevarne odpadke hranite v originalni embalaži, ki naj bo dobro zaprta, da med prevozom na zbirno mesto ne pride do razlitja vsebine.
 • Tekoči odpadki naj bodo v zaprti posodi.
 • Ostri odpadki morajo biti v zaprti posodi iz stekla ali trde plastike.
 • Pomembno je, da se odpadki med seboj ne mešajo, saj to lahko povzroči nepredvideno reakcijo med različnimi snovmi.
 • Odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri rokovanju z njimi upoštevale varstveno tehnična navodila, ki ste jih dobili z nakupom izdelka, iz katerega je odpadek nastal.
 • Dokler nevarnih odpadkov ne oddate v akciji zbiranja, jih hranite na suhem, varnem in otrokom nedosegljivem mestu.

Nevarne odpadke lahko kadarkoli v okviru delovnega časa brezplačno oddate v Centru za ravnanje z odpadki Dob.

Oblikovanje in izvedba: ENKI