Iskalnik

Prazen objekt

Objekt je nenaseljen. Je možno odjaviti komunalne storitve?

V primeru, da je objekt nenaseljen, je uporabnik oproščen uporabe zabojnikov za gospodinjske odpadke in plačevanja polne cene za storitve povezane s komunalnimi odpadki.

Kot dokazilo za znižanje stroškov  in odstranitev zabojnikov za odpadke z odjemnega mesta potrebujemo izpis prijavljenih oseb na naslovu, iz katerega bo razvidno, da na naslovu ni prijavljenih oseb.  Potrdilo izdaja upravna enota. Potrdilo nam lahko pošljete po navadni pošti ali po elektronski pošti na info@jkp-prodnik.si.

Po prejemu izpisa prijavljenih oseb bomo v najkrajšem možnem času odstranili zabojnike in temu ustrezno prilagodili obračun storitve ravnanje s komunalnimi odpadki. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012) določa, da se za stavbe, v katerih ni prijavljenih prebivalcev in za katero ni podatka o velikosti zabojnika, za obračun storitve upošteva eno tretjino najmanjše velikosti zabojnika in najmanjšo frekvenco odvoza, ki je določena v občinskem predpisu, s čimer se pokrije stroške infrastrukture zbiranja in odvoza odpadkov.  

Po prejemu obvestila o nenaseljenem objektu bomo prenehali tudi z obračunavanjem akontacije za porabljeno vodo, torej obračunavanjem storitev vodarina ter odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode oziroma odvoz in čiščenje blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.

Na odjemnem mestu bodo tako ostali le minimalni fiksni stroški, ki se obračunavajo v primeru, da je objekt nenaseljen:

  • delno ravnanje z odpadki po obračunski količini 0,0579 m3, ki je določena na podlagi 8. odstavka 23. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012). Ta člen upošteva eno tretjino najmanjše velikosti zabojnika in najmanjšo frekvenco odvoza, ki je določena v občinskem predpisu;

  •  omrežnine, ki se obračunavajo glede na premer vodomera in niso odvisne od porabe vode.

Ko je objekt ponovno naseljen, znova dostavimo zabojnike in pričnemo z obračunavanjem akontacije.

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V petek, 15. 12. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih hišnih priključkih na delu Šolske ulice v Mengšu.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI