Iskalnik

Vodooskrbni sistem Ples - Podoreh - Krulc

Vodooskrbni sistem Ples – Podoreh – Krulc oskrbuje s pitno vodo več kot 4.290  prebivalcev na naslednjih območjih:

PODSISTEM PLES: Češnjice pri Moravčah, Dole pod Sv. Trojici, Drtija, Gabrje pod Limbarsko goro, Gora pri Pečah, Hrastnik, Hrib nad Ribčami, Katarija,  Limbarska gora, Moravče (južni del naselja), Mošenik, Ples, Podgorica pri Pečah (del naselja), Selce pri Moravčah, Spodnja Javoršica, Spodnja Dobrava, Spodnji Prekar, Spodnji Tuštanj, Stegne, Straža pri Moravčah, Vrhpolje pri Moravčah, Zalog pri Kresnicah, Zalog pri Moravčah, Zgornja Javoršica, Zgornji Tuštanj, Zgornja Dobrava, Zgornje Koseze.

PODSISTEM POGLED: Dole pri Krašcah, Gorica, Krašce, Podstran, Pogled, Rudnik pri Moravčah, Moravče (severni del naselja), Serjuče, Soteska.

Viri pitne vode so zajetje Podoreh, zajetje Negastrn in črpališči Ples in ČVM-1

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V ponedeljek, 10. 6. 2024, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Javorjevi ulici v Domžalah.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI