Iskalnik

Info za uporabnike

Vloge in obrazci

Vse vloge in obrazci, ki jih potrebujete, so za vas zbrani na enem mestu.

Vse vloge lahko pošljete tudi po elektronski pošti na info@jkp-prodnik.si.

Projektni pogoji, mnenja

Datoteke:
Vloga za izdajo projektnih pogojev Vloga za izdajo mnenja Vloga za soglasje k priključitvi

Obračun komunalnih storitev

Obrazec za akontacijo vode
Sporočanje stanja vodomera

Datoteke:
Obrazec za sporočanje sprememb Soglasje za direktno bremenitev SEPA Vloga za izdajo e-računa in odjavo papirnatega računa Splošni pogoji za poslovanje z e-računom

Oskrba s pitno vodo

Datoteke:
Vloga za priklop na vodovodno omrežje

Odvajanje komunalne odpadne vode

Datoteke:
Vloga za priklop na kanalizacijsko omrežje Vloga za pregled izvedbe male komunalne čistilne naprave Vloga za oprostitev plačila storitev odvoza blata iz greznic Navodila za oprostitev plačila storitev odvoza blata iz greznic Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda Izjava za vgradnjo protipovratne lopute

Ravnanje z odpadki

Dostava ali menjava zabojnika

Datoteke:
Obrazec za kompostiranje bio odpadkov v hišnem kompostniku - občina Domžale Obrazec za kompostiranje bio odpadkov v hišnem kompostniku - občina Mengeš Obrazec za kompostiranje bio odpadkov v hišnem kompostniku - občina Lukovica Obrazec za kompostiranje bio odpadkov v hišnem kompostniku - občina Moravče Obrazec za kompostiranje bio odpadkov v hišnem kompostniku - občina Trzin

Pogrebna in pokopališka dejavnost

Datoteke:
Vloga za postavitev ali obnovo spomenika Vloga za spremembo najemnika grobnega prostora Izjava o odstopu najemništva groba
Oblikovanje in izvedba: ENKI