Iskalnik

Investicije omrežnine

Zakaj je potrebno investirati omrežnino v zamenjavo vodovodnih in kanalizacijskih sistemov?

Dejstvo je, da so nizke cene oskrbe s pitno vodo ter odvoda odpadnih voda v preteklosti povzročile, da je prišlo do tako slabega stanja vodovodnih in kanalizacijskih sistemov, da je mogoča sanacija le-teh le ob stalnem vlaganju sredstev v obnovo šele v naslednjih dvajsetih letih.

 

 

S tem želimo našim uporabnikom še naprej zagotavljati visok nivo kakovosti komunalnih storitev, zagotoviti prihodnjim generacijam, da bodo lahko pile kakovostno vodo iz pipe, imele urejen in funkcionalen kanalizacijski sistem ter ustrezen sistem za ravnanje z odpadki.

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V petek, 15. 12. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih hišnih priključkih na delu Šolske ulice v Mengšu.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI