Iskalnik

Obvestilo o omejitvi uporabe pitne vode na območju občine Moravče

Obvestilo o omejitvi uporabe pitne vode na območju občine Moravče - preklicano 21. 9. 2022

10. 6. 2022 - Uporabnike z območja občine Moravče obveščamo, da je na območju celotne občine, zaradi prekomerne porabe vode zaradi zalivanja v obdobju visokih temperatur, za zagotavljanje zadostnih količin pitne vode za osnovne življenjske namene do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in druge neprehrambene namene. 

Na sliki je kuhinjska pipa, s katere teče voda.

Uporabnike z območja občine Moravče obveščamo, da je na območju celotne občine, zaradi prekomerne porabe vode zaradi zalivanja v obdobju visokih temperatur, za zagotavljanje zadostnih količin pitne vode za osnovne življenjske namene do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in druge neprehrambene namene.

Vodooskrbni sistem občine Moravče je občutljiv na sušne razmere in v tem obdobju ne omogoča povečane porabe vode, ki jo na primer povzroča pogostejše zalivanje vrta, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Da bo zagotovljena zadostna količina pitne vode za prehrambene in sanitarne namene tudi v tem sušnem obdobju, uporabnike prosimo, da dosledno upoštevajo ukrep prepovedi uporabe pitne vode za zalivanje, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in druge neprehrambne namene.

Stanje na drugih vodovodnih sistemih je stabilno in posebni varčevalni ukrepi z vodo niso potrebni

Vodni viri, ki oskrbujejo uporabnike na območju občin Mengeš, Trzin in večjega dela občine Domžale tudi v daljših sušnih obdobjih nudijo zadostno zalogo pitne vode, zato posebni varčevalni ukrepi s pitno vodo niso potrebni.

Vodooskrbni sistem Črni Graben, ki s pitno vodo oskrbuje občino Lukovica in vzhodni del občine Domžale, pa je sicer tudi občutljiv na sušne razmere in v primeru dolgotrajnejše suše ne omogoča povečane porabe vode, vendar so vodne zaloge zaenkrat še zadostne in posebni varčevalni ukrepi trenutno še niso potrebni.

Stanje vodnih virov bomo tudi v prihodnje skrbno spremljali in uporabnike obveščali o morebitnih ukrepih.

Oblikovanje in izvedba: ENKI