Iskalnik

Obvestilo o prehodu na tedensko praznjenje rjavih zabojnikov

Obvestilo o prehodu na tedensko praznjenje rjavih zabojnikov

Pričetek tedenskega odvoza biološko razgradljivih odpadkov oziroma točne datume odvoza lahko preverite na prvi strani računa, v tabeli z navedenimi zabojniki, in na portalu eProdnik

Na sliki je rjavi zabojnik od blizu.

V občini Domžale se tedensko praznjenje rjavih zabojnikov prične izvajati sredi februarja, v občinah Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče pa v prvem tednu marca. Točni datumi odvoza vseh odpadkov so navedeni na prvi strani računa, v preglednici z navedenimi zabojniki, in portalu eProdnik.

Kateri odpadki spadajo v rjavi zabojnik?

  • zelenjavni olupki in odpadki vseh vrst zelenjave,
  • olupki in ostanki sadja,
  • kavna usedlina, kavni filtri in čajne vrečke,
  • netekoči ostanki hrane (kruh, sir, salama, kosti, meso),
  • jajčne lupine,
  • pokvarjeni prehrambni izdelki (brez embalaže),
  • papirnate vrečke, umazane od ostankov hrane,
  • papirnati robčki in brisače,
  • rože, plevel, pokošena trava, stara zemlja lončnic,
  • ohlajen pepel, ki nastane pri gorenju drv.

V rjavi zabojnik ne odlagamo odpadnega jedilnega olja, cigaretnih ogorkov, kamenja in peska in drugih odpadkov, ki niso biološko razgradljivi.

Pomembno je tudi, da bioloških odpadkov v zabojnik ne odlagamo v plastičnih vrečkah, saj to onemogoča nadaljnji proces predelave teh odpadkov. Najbolje je, če biološke odpadke zbiramo v vrečkah, ki so v celoti izdelane iz biološko razgradljivega materiala in jih potem lahko skupaj z vrečko odvržemo v zabojnik. S tem preprečujemo primrzovanje odpadkov na stranice zabojnika v zimskem času in neprijetne vonjave v vročih poletnih dneh.

Še koristna informacija pred začetkom pomladanskih del na vrtu in okolici hiše: uporabnikom, ki so vključeni v zbiranje in predelavo organskih odpadkov (torej tisti, ki imajo doma rjav zabojnik), je v zbirnem centru brez doplačila omogočeno oddajati zeleni vrtni odpad (vejevje, listje, ipd.).

Ste vedeli, da biološko razgradljive odpadke lahko kompostiramo tudi v kompostniku na domačem vrtcu? Več o tem si lahko preberete na povezavi: KOMPOSTIRANJE DOMA.

Oblikovanje in izvedba: ENKI