Iskalnik

Obvestilo o rednem letnem čiščenju vodovodnih objektov

Obvestilo o rednem letnem čiščenju vodovodnih objektov

27.02. 2023 - Uporabnike obveščamo, da izvajamo redno letno čiščenje in pranje vodovodnih objektov (vodohranov, črpališč, hidrofornih postaj ...), zaradi česar lahko pride do kratkotrajnih motenj z oskrbo s pitno vodo.

Na sliki je notranjost vodohrana.

Priporočamo, da po morebitni prekinitvi pred ponovno uporabo pitne vode opravite temeljito izpiranje hišne vodovodne napeljave (voda naj iz vsake pipe teče približno 2 minuti oziroma do ustalitve temperature) in pred izpiranjem odstranite mrežice na pipah.

Črpališča pitne vode so vodovodni objekt s črpalnimi napravami, ki črpajo vodo iz vodnjakov. Iz črpališč je voda navadno speljana v vodohrane (posebne zbiralnike za shranjevanje vode), ki so vedno postavljeni na višje ležečih krajih, iz katerih pitna voda po vodovodnem omrežju priteka do hiš in drugih objektov. V vodohranih mora biti vedno zadostna količina vode, ki jo lahko uporabimo tudi v primeru požara. Na vodovodnem omrežju na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče in Lukovica je več kot 130 vodovodnih objektov (črpališč, vodohranov, hidrofornih postaj, zajetij ...).

Redno letno čiščenje vodovodnih objektov je nujno za zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo, zato se vam zahvaljujemo za razumevanje v času del.

Oblikovanje in izvedba: ENKI