Iskalnik

Odvoz vreče z odpadki ob zabojniku

Zakaj ni bila odpeljana vreča z odpadki, ki sem jo postavil ob zabojnik za odpadke?

Odlaganje in zbiranje mešanih komunalnih odpadkov je dovoljeno le v črnih zabojnikih in tipiziranih vrečah.

Mešane komunalne odpadke, ki jih zaradi občasno povečane količine ni mogoče odložiti v črne zabojnike, je torej dovoljeno odložiti v tipizirane vreče za komunalne odpadke, ki jih lahko kupite na sedežu našega podjetja. Z nakupom tipizirane vrečke poravna uporabnik naših storitev vse stroške ravnanja z odpadki - torej plača ravnanje z dodatno količino mešanih odpadkov in ne vrečke kot take. V primeru, da so odpadki odloženi na kakršen koli drug način, jih nismo dolžni odpeljati, povzročitelja teh odpadkov pa smo dolžni prijaviti pristojnemu nadzornemu organu. Naj ob tem še poudarimo, da v tipiziranih vrečah ni dovoljeno zbirati odpadkov, ki se zbirajo ločeno.

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V petek, 15. 12. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih hišnih priključkih na delu Šolske ulice v Mengšu.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI