Iskalnik

Salonitne plošče

Navodila za oddajo salonitnih plošč

Na centru za ravnanje z odpadki Dob veljajo posebna pravila glede oddaje salonitnih plošč. Pri oddaji upoštevajte naslednje:

 

  1. Salonitne plošče morajo biti ločene od ostalih odpadkov, ki jih pripeljete na CRO.

  2. Salonitne plošče morajo biti zložene na paleti.

  3. Paleta s salonitnimi ploščami mora biti ovita v plastično folijo, tako da se prepreči sproščanje azbestnih vlaken v okolje med prevozom ter pri nakladanju in razkladanju (4. člen Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest, Ur. list RS, št. 34/2008).

Osebje centra je potrebno obvestiti, da ste na CRO pripeljali tudi salonitne plošče (salonitne plošče niso gradbeni material). Pri vseh opravilih znotraj CRO je potrebno natančno upoštevati navodila osebja centra.

Predaja odpadkov iz salonita ne spada v okvir javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in se obračuna ob predaji po veljavnem ceniku.

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V petek, 15. 12. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih hišnih priključkih na delu Šolske ulice v Mengšu.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI