Iskalnik

Kakovost vode

Kakšno vodo pijemo?

Kakovost pitne vode, ki jo dobavlja Javno komunalno podjetje Prodnik, je zelo dobra. Pitna voda se stalno vzorči in analizira v skladu s programom, ki ga pripravi Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki tudi izvaja vzorčenja in analize vode ter pripravlja letna poročila o kakovosti pitne vode, ki so stalno dostopna na naši spletni strani.

 

Uporabniki lahko torej brez skrbi pijejo vodo iz pipe, s sredstvi, zagotovljenimi iz naslova omrežnin, pa bodo občine z investicijami v zamenjavo dotrajanih cevovodov lahko poskrbele, da bo tako tudi v prihodnosti. Poleg tega bodo s tem zmanjšale tudi izgube in število okvar na vodovodnih sistemih.

Ob tem se moramo zavedati, da smo vsi uporabniki odgovorni, da s svojim vedenjem prispevamo k varovanju vodnih virov, in sicer z varčno rabo pitne vode, s preprečevanjem nastajanja odpadkov in odgovorno potrošnjo, vestnim ločevanjem odpadkov in odlaganjem na za to primerna mesta, skrbjo za to, da odpadki, še posebej ne nevarni, ne pristanejo v kanalizaciji in urejenim odvajanjem odpadne vode.

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V petek, 15. 12. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih hišnih priključkih na delu Šolske ulice v Mengšu.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI