Iskalnik

Vodooskrbni sistem Črni graben

Vodooskrbni sistem Črni graben oskrbuje s pitno vodo 7.769 prebivalcev na naslednjih območjih:

PODSISTEM TATERMAN: Blagovica, Spodnji Petelinjek, Zgornji Petelinjek, Podmilj, Zlatenek, Veliki Jelnik, Mali Jelnik, Podsmrečje.

PODSISTEM KAMRCA: Zgornje Loke, Spodnje Loke (le del naselja), Žirovše (del naselja).

PODSISTEM ŽIROVŠE: Žirovše (del naselja), Spodnje Loke (le del naselja), Krašnja, Kompolje, Trnjava, Lukovica, Spodnje Prapreče (del naselja), Zgornje Prapreče (del naselja), Videm pri Lukovici, Spodnje Koseze, Brdo pri Lukovici, Rafolče, Vrhovlje.

PODSISTEM NEGASTRN: Negastrn, Vinje pri Moravčah.

PODSISTEM ZLATO POLJE: Trnovče, Preserje pri Zlatem Polju, Obrše, Čeplje, Straža, Podgora pri Zlatem Polju, Zlato polje, Brezovica pri Zlatem polju, Mala Lašna.

PODSISTEM GRADIŠČE: Gradišče pri Lukovici, Spodnje Prapreče (del naselja), Zgornje Prapreče (del naselja), Preserje pri Lukovici, Imenje, Prikrnica, Sveti Andrej, Dvorje,  Selo pri Moravčah, Goričica pri Moravčah.

PODSISTEM BRDO PRI LUKOVICI:  Lukovica (del naselja), Šentvid, Imovica, Prevalje, Prevoje pri Šentvidu, Vrba.

PODSISTEM KRTINA: Krtina, Želodnik, Dob (južno od Ljubljanske), Češenik, Gorjuša, Laze pri Domžalah, Brezje pri Dobu, Škocjan, Studenec pri Krtini, Zalog pod Sv. Trojico, Kokošnje, Rača, Brezovica pri Dobu, Žeje, Dobovlje, Račni vrh, Sv. Trojica.

Vir pitne vode  so zajetja Taterman, Kamrca in Žirovše.

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V petek, 15. 12. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih hišnih priključkih na delu Šolske ulice v Mengšu.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI