Iskalnik

Vodooskrbni sistem Kolovec

Vodooskrbni sistem Kolovec oskrbuje s pitno vodo več kot  6.200 prebivalcev na naslednjih območjih: Dolenje, Homec, Hudo, Kolovec, Nožice, Preserje pri Radomljah, Radomlje, Rova, Škrjančevo, Turnše, Žiče.

Vir pitne vode so črpališča VK1, VK2, VK3, VK4 in VK5.

Voda vodovodnega sistema Kolovec je kakovostna in pred distribucijo uporabnikom v normalnih pogojih ne potrebuje dezinfekcije. Preventivno se z minimalno količino dezinfekcijskega sredstva izvaja dezinfekcija pitne vode le v obdobju visokih temperatur.

Ne spreglejte

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V ponedeljek, 2. 10. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na VI. in delu VIII. ulice na Homcu.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI