Iskalnik

Vodooskrbni sistem Domžale - Mengeš - Trzin

Centralni domžalski vodovodni sistem

Vodovodni sistem Domžale - Mengeš - Trzin skupno oskrbuje več kot 35.050 prebivalcev na naslednjih območjih: 

- PODSISTEM DOMŽALE: Bišče, Brdo, Depala vas, Dob, Domžale, Dragomelj, Goričica pri Ihanu, Ihan, Količevo, Mala Loka, Podrečje, Prelog,  Preserje pri Radomljah (samo del),  Pšata, Rodica, Selo pri Ihanu, Spodnje Jarše, Srednje Jarše, Šentpavel pri Domžalah, Vir, Zaboršt, Zgornje Jarše.

- PODSISTEM TRZIN: Trzin

 - PODSISTEM MENGEŠ: Topole, Mengeš (severni del, severno od Grobeljske, Liparjeve, Jelovškove, Pristave).

Vir pitne vode so črpališča Č-1, Č-2, Č-3, Č-4, Č-5, VDG1, VDG3. Voda vodovodnega sistema Domžale - Mengeš - Trzin je kakovostna in pred distribucijo uporabnikom v normalnih pogojih ne potrebuje dezinfekcije. Preventivno se z minimalno količino dezinfekcijskega sredstva izvaja dezinfekcija pitne vode le v obdobju visokih temperatur. 

Za podsistem Mengeš je rezervni vodni vir črpališče Č-Černjava (Lek).

Ne spreglejte

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V ponedeljek, 2. 10. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na VI. in delu VIII. ulice na Homcu.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI