Iskalnik

Razlike v cenah

Ali so razlike v cenah komunalnih storitev med stanovanjem, stanovanjsko hišo ali gospodarskim objektom?

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih služb varstva okolja onemogoča kakršno koli razlikovanje cen med posameznimi tipi uporabnikov, zato ni nobene razlike v ceni med uporabniki komunalnih storitev.

Uporabniki v stanovanjih, stanovanjskih hišah in gospodarskih objektih plačujejo enako ceno, kar zadeva storitve izvajalca javne službe, kot tudi omrežnino, ki je prihodek občine, namenjen obnovi infrastrukture.

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V petek, 15. 12. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih hišnih priključkih na delu Šolske ulice v Mengšu.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI